The Department of Fluid Power and Control Engineering
Author: Edit:张想生       Release time:Oct 6, 2017       click:

The Department of Fluid Power and Control Engineering

1. Pure and Seawater Hydraulics

2. Electro-hydraulic Proportional/Servo System and Computer Control Technology

3. Pneumatic Actuation and Control Technology

4. Hydraulic Component and System Optimum Design & Reliability


Members:

Cao Shuping

Du Jingmin

Fu Xiaoyun

He Xiaofeng

Li Baoren

Li Xiaohui

Liu Yinshui

Luo Xiaohui

Tang Qunguo

Tang Xiaoqun

Yang Gang

Yang Shudong

Zhu Bihai


Images
Visiting campus

Images
Images
Images