The Department of Industrial Design
Author: Edit:张想生       Release time:Oct 6, 2017       click:

The Department of Industrial Design

1. Product Design

2. Technological Exhibition Design

3. Digital Equipment Design

4. Automobile Design

5. Information Design

6. Brand Integrated Design

7. User Experience & Usability 8. Landscape Design


Members:

Cao Huai

Cao Ying

Hu Rongzhen

Huang Zhaohui

Ji Qian

Lei Tian

Li Chunfu

Liu Xinxiong

Long Ren

Qiu Chilian

Tang Bin

Wu Lei

Yuan Huaxiang

Zhu Duanzhen

Zhu Zhijuan


Images
Visiting campus

Images
Images
Images