The Department of Mechatronic Engineering
Author: Edit:张想生       Release time:Oct 6, 2017       click:

The Department of Mechatronic Engineering

1. Advanced Manufacturing Technology

2. Robotics

3. Device Status Monitor & Fault Diagnosis

4. Nondestructive Examination (NDE) & Signal Processing

5. Vibration & Noise Control

6. MEMS


Members:

Yang Shuzi

Shi Tielin

Wu Bo

Hu Youmin

Lai Wuxing

Li Xiwen

Liao Guanglan

Liu Shiyuan

Tang Zirong

Xia Qi

Xiong Feng

Xiong Liangcai

Xuan Jianping

Yi Chuanyun

Yi Pengxing

Zhang Chuanwei

Zhao Yingjun

Jiang Hao


Images
Visiting campus

Images
Images
Images